معاون درمان وزارت بهداشت: کلینیک ویژه مرکز طبی کودکان الگویی برای کلینیک‌های ویژه اطفال در سطح ملی است
افتتاح نخستین کلینیک فوق تخصصی کودکان کشور

معاون درمان وزارت بهداشت: کلینیک ویژه مرکز طبی کودکان الگویی برای کلینیک‌های ویژه اطفال در سطح ملی است

با حضور معاون درمان وزارت بهداشت و رئیس دانشگاه، اولین کلینیک فوق تخصصی کودکان کشور، بخش جدید سی‌تی‌اسکن، رادیو گرافی دیجیتال و آزمایشگاه کووید 19 در مرکز طبی کودکان افتتاح شد.

افتتاح پروژه‌های بیمارستان مرکز طبی کودکان با حضور معاون درمان وزارت بهداشت و رئیس دانشگاه علوم پزشکی تهران - بخش اول

افتتاح پروژه‌های بیمارستان مرکز طبی کودکان با حضور معاون درمان وزارت بهداشت و رئیس دانشگاه علوم پزشکی تهران - بخش اول

دکتر قاسم جان بابایی، معاون درمان وزارت بهداشت با همراهی دکتر عباسعلی کریمی رئیس دانشگاه روز شنبه 9 اسفند 99 پروژه کلینیک ویژه فوق تخصصی کودکان، بخش سی تی اسکن، آزمایشگاه ویروس شناسی مولکولی کووید 19 و دستگاه رادیوگرافی دیجیتال مرکز طبی کودکان-قطب علمی طب کودکان کشور را افتتاح کرد.

برگزاری نشست خبری نخستین کنگره دیجیتال مدیریت و درمان کووید 19 معاونت درمان دانشگاه

برگزاری نشست خبری نخستین کنگره دیجیتال مدیریت و درمان کووید 19 معاونت درمان دانشگاه

نخستین کنگره دیجیتال مدیریت و درمان کووید 19 با محورهای روش‌های تشخیصی و درمانی کووید 19، الگوی عملی مدیریت موفق کووید 19، روش های کنترل و پیشگیری کووید 19،مدیریت بیمارستانی کووید 19، کاربرد فناوری های، سلامت دیجیتال در درمان و مدیریت کووید 19 و نقش نوآوری‌های شرکت‌های دانش بنیان در کنترل کووید 19 روزهای 14 و 15 اسفند به صورت مجازی برگزار خواهد شد.

نودمین نشست شورای بورس دانشگاه برگزار شد
با تشریح گزارش پنج ساله سفرهای اعزام به خارج از کشور

نودمین نشست شورای بورس دانشگاه برگزار شد

نودمین نشست شورای بورس دانشگاه با گزارشی از سفرهای اعزام به خارج از کشور دانشگاه طی پنج سال گذشته برگزار شد.

کنفرانس خبری نخستین کنگره دیجیتال مدیریت و درمان کووید 19

کنفرانس خبری نخستین کنگره دیجیتال مدیریت و درمان کووید 19

کنفرانس خبری نخستین کنگره دیجیتال مدیریت و درمان کووید 19 روز چهارشنبه 6 بهمن 99 با حضور دکتر عباسعلی کریمی رئیس دانشگاه، دکتر فرشاد علامه معاون درمان دانشگاه و دکتر نادر توکلی معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی ایران در تالار دارالفنون برگزار شد.