• تاریخ انتشار : 99/04/10 - 12:09
  • تعداد بازدید خبر : 56

دومین نشست کمیته اپیدمیولوژی دانشگاه در دانشکده بهداشت

158647.mp3 دومین نشست کمیته اپیدمیولوژی دانشگاه در دانشکده بهداشت

دومین نشست کمیته اپیدمیولوژی دانشگاه، در دانشکده بهداشت برگزار شد.

دومین نشست کمیته اپیدمیولوژی دانشگاه در دانشکده بهداشت دومین نشست کمیته اپیدمیولوژی دانشگاه در دانشکده بهداشت دومین نشست کمیته اپیدمیولوژی دانشگاه در دانشکده بهداشت دومین نشست کمیته اپیدمیولوژی دانشگاه در دانشکده بهداشت دومین نشست کمیته اپیدمیولوژی دانشگاه در دانشکده بهداشت دومین نشست کمیته اپیدمیولوژی دانشگاه در دانشکده بهداشت دومین نشست کمیته اپیدمیولوژی دانشگاه در دانشکده بهداشت دومین نشست کمیته اپیدمیولوژی دانشگاه در دانشکده بهداشت دومین نشست کمیته اپیدمیولوژی دانشگاه در دانشکده بهداشت دومین نشست کمیته اپیدمیولوژی دانشگاه در دانشکده بهداشت دومین نشست کمیته اپیدمیولوژی دانشگاه در دانشکده بهداشت
  • گروه خبری : دانشکده بهداشت
  • کد خبر : 158647
عکاس
آرزو نادرفر

آرزو نادرفر

0 نظر برای این مطلب وجود دارد

نظر دهید