گالری عکس مرتبط
  • تاریخ انتشار : 98/07/03 - 11:00
  • تعداد بازدید خبر : 225
  • زمان مطالعه : 2 دقیقه

چهارمین نشست علمی اخلاق در یادگیری الکترونیکی در دانشکده مجازی و با رویکرد ابعاد و الزامات برگزار شد

کارگروه اخلاق دانشکده مجازی با همکاری انجمن یادگیری الکترونیکی ایران (یادا) چهارمین نشست علمی اخلاق در یادگیری الکترونیکی با رویکرد ابعاد و الزامات را بصورت حضوری و وبینار برگزار کرد.

92382.mp3 چهارمین نشست علمی اخلاق در یادگیری الکترونیکی در دانشکده مجازی و با رویکرد ابعاد و الزامات برگزار شد

گالری عکس
به گزارش روابط عمومی دانشکده مجازی، سخنرانی علمی اخلاق در یادگیری الکترونیکی در ادامه اهداف بیستمین همایش کشوری آموزش علوم پزشکی با رویکرد ابعاد و الزامات توسط دکتر عیسی رضایی عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی مجازی، دوشنبه اول مهر 98 در سالن شورای این دانشکده بصورت حضوری و وبینار برای دانشگاه های اصفهان، سمنان و سایر نقاط کشور برگزار شد.
دکتر رضایی در این نشست گفت: محـيط حـاكم بـر یادگیری الکترونیکی با محيط رايج در آموزش حضوری متفاوت است. اگر چه اصول و ارزش هاي اخلاقي بعضاً كلي و جهان شمولند امـا ممكن است هر يك از اين مفاهيم در حـوزه هـاي مختلـف مصـاديقي متفاوت از ديگر حوزه ها پيدا كند. بنابراین برای کارآمدی نظام های یادگیری الکترونیکی و تحقق اهداف غایی و یادگیری اثربخش، تدوین استانداردها و کدهای اخلاق در یادگیری الکترونیکی و الزام همه به تبعیت از آن‏ها از ضروریات است.
وی عنوان کرد: مهم ترین گام در تدوین اخلاق یادگیری الکترونیکی، پیشنهاد چارچوب های مفهومی برای درک چالش های اخلاقی پیرامون یادگیری الکترونیکی است چون اصول اخلاقی به کمک این چارچوب‏ها تعیین شده و بر اساس آن‏ها کدهای اخلاقی در یادگیری الکترونیکی ایجاد می شود.
دکتر رضایی، استادیار دانشگاه علوم پزشکی مجازی در این نشست ایجاد چارچوب مفهومی، ابعاد اخلاق در یادگیری الکترونیکی را از دیدگاه پژوهشگران و نظریه پردازان مختلف مورد بررسی قرار داد و در نهایت این چارچوب پیشنهادی مورد بحث قرار گرفت.
وی اشاره کرد: کدهای اخلاقی به عنوان راهنمای عملی برای نشان دادن رفتارهای اخلاقی صاحبان هر حرفه در موقعیت های خاص شناخته می شوند. مبنای تدوین این کدها، اصول موضوعه ی پذیرفته شده در فرهنگ ها و ایدئولوژی هایی است که خاستگاه کد به شمار می روند. رفتار اخلاقی نظام های یادگیری الکترونیکی نیز از طریق سیاست های نهادی و توافق جمعی هدایت می شود.  شواهد پژوهشی بیانگر این است که رعایت کدهای اخلاق در نظام های یادگیری الکترونیکی می تواند یکی از عوامل ارتقاء کیفیت آموزش و یادگیری باشد. به عبارت دیگر هنگامی که همه اعضا، همکاری و توافق دارند که در نقش های مربوط به خود به صورت حرفه ای رفتار کنند و الزامات اخلاقی را رعایت کنند، یادگیری مؤثر رخ می دهد و اهداف آموزش محقق می شود.
توضیح اینکه مجموعه سخنرانی های این نشست ها در مجله انجمن یادا منتشر و دوشنبه های اول هر ماه این نشست به صورت حضوری و وبینار برگزار خواهد شد. از علاقه مندان دعوت میشود در این جلسات شرکت کنند.
خبرنگار و عکاس: سیده کاملیا داودزاده

  • گروه خبری : دانشکده مجازی,گروه خبری RSS
  • کد خبر : 92382
خبرنگار
سیده کاملیا  داودزاده

سیده کاملیا داودزاده