اقدامات پیشگیری از کرونا/ پاسخ به پرسش آیا استرس باعث افزایش سرعت ابتلای مردم به بیماری کرونا یا وخیم تر شدن وضعیت بیماری می شود

اقدامات پیشگیری از کرونا/ پاسخ به پرسش آیا استرس باعث افزایش سرعت ابتلای مردم به بیماری کرونا یا وخیم تر شدن وضعیت بیماری می شود

دانشکده بهداشت و موسسه ملی تحقیقات سلامت دانشگاه راهنمای (پاسخ به پرسش آیا استرس باعث افزایش سرعت ابتلای مردم به بیماری کرونا یا وخیم تر شدن وضعیت بیماری می شود) را منتشر کردند.

ملاحظات اخلاقی در تخصیص منابع کمیاب

ملاحظات اخلاقی در تخصیص منابع کمیاب

یکی از سوالات در بروز اپیدمی‌های واگیر این است که در بروز اپیدمی مبنای اخلاقی اولویت بندی افراد برای دریافت خدمات چیست و تخصیص منابع به اقدامات مختلف کنترل اپیدمی بر چه اساسی باید صورت پذیرد؟

اقدامات پیشگیری از کرونا/پاسخ به پرسش آیا افراد بهبود یافته از کووید 19 می‌توانند باز هم ویروس را منتقل کنند و ناقل بیماری باشند

اقدامات پیشگیری از کرونا/پاسخ به پرسش آیا افراد بهبود یافته از کووید 19 می‌توانند باز هم ویروس را منتقل کنند و ناقل بیماری باشند

دانشکده بهداشت و موسسه ملی تحقیقات سلامت دانشگاه پاسخ (آیا افراد بهبود یافته از کووید 19 می‌توانند باز هم ویروس را منتقل کنند و ناقل بیماری باشند)را منتشر کردند.