ملاحظات اخلاقی در تخصیص منابع کمیاب

ملاحظات اخلاقی در تخصیص منابع کمیاب

یکی از سوالات در بروز اپیدمی‌های واگیر این است که در بروز اپیدمی مبنای اخلاقی اولویت بندی افراد برای دریافت خدمات چیست و تخصیص منابع به اقدامات مختلف کنترل اپیدمی بر چه اساسی باید صورت پذیرد؟

اقدامات پیشگیری از کرونا/پاسخ به پرسش آیا افراد بهبود یافته از کووید 19 می‌توانند باز هم ویروس را منتقل کنند و ناقل بیماری باشند

اقدامات پیشگیری از کرونا/پاسخ به پرسش آیا افراد بهبود یافته از کووید 19 می‌توانند باز هم ویروس را منتقل کنند و ناقل بیماری باشند

دانشکده بهداشت و موسسه ملی تحقیقات سلامت دانشگاه پاسخ (آیا افراد بهبود یافته از کووید 19 می‌توانند باز هم ویروس را منتقل کنند و ناقل بیماری باشند)را منتشر کردند.

اقدامات پیشگیری از کرونا/پاسخ به پرسش آیا ویتامین ث می تواند نقش محافظتی در برابر ابتلا به بیماری ویروس کرونا داشته باشد

اقدامات پیشگیری از کرونا/پاسخ به پرسش آیا ویتامین ث می تواند نقش محافظتی در برابر ابتلا به بیماری ویروس کرونا داشته باشد

دانشکده بهداشت و موسسه ملی تحقیقات سلامت دانشگاه پاسخ (آیا ویتامین ث می تواند نقش محافظتی در برابر ابتلا به بیماری ویروس کرونا داشته باشد)را منتشر کردند.