بیماران بدون علامت در کووید-19

بیماران بدون علامت در کووید-19

یکی از اطلاعات کلیدی مورد نیاز برای برآورد شیوع بیماری کووید-19 در جامعه و همچنین انجام سیاستگذاری‌ها و تصمیم‌گیر‌ی‌ها، اطلاع از نسبت بیماران بدون علامت (asymptomatic) و پیش‌علامت (presymptomatic) به کل بیماران و احتمال انتقال عفونت از آنها می‌باشد.گزاره‌برگ حاضر به مرور جدیدترین مقالات منتشر شده در این زمینه می‌پردازد.

 اقدامات پیشگیری از کرونا/ پاسخ به پرسش آیا نیاز است فردی که از بیمار مبتلا به کووید 19 در منزل مراقبت می کند برای محافظت از چشم، عینک بزند

اقدامات پیشگیری از کرونا/ پاسخ به پرسش آیا نیاز است فردی که از بیمار مبتلا به کووید 19 در منزل مراقبت می کند برای محافظت از چشم، عینک بزند

دانشکده بهداشت و موسسه ملی تحقیقات سلامت دانشگاه راهنمای (پاسخ به پرسش آیا نیاز است فردی که از بیمار مبتلا به کووید 19 در منزل مراقبت می کند برای محافظت از چشم، عینک بزند) را منتشر کردند.

 اقدامات پیشگیری از کرونا/ پاسخ به پرسش آیا ویروس کرونا می تواند از طریق دود سیگار افراد مبتلا، به سایر افراد منتقل شود

اقدامات پیشگیری از کرونا/ پاسخ به پرسش آیا ویروس کرونا می تواند از طریق دود سیگار افراد مبتلا، به سایر افراد منتقل شود

دانشکده بهداشت و موسسه ملی تحقیقات سلامت دانشگاه راهنمای (پاسخ به پرسش آیا ویروس کرونا می تواند از طریق دود سیگار افراد مبتلا، به سایر افراد منتقل شود) را منتشر کردند.

اقدامات پیشگیری از کرونا/ پاسخ به پرسش آیا نگهداری مواد غذایی خریداری شده در محیط بیرون یا در مقابل آفتاب می تواند ویروس کرونا را از بین ببرد

اقدامات پیشگیری از کرونا/ پاسخ به پرسش آیا نگهداری مواد غذایی خریداری شده در محیط بیرون یا در مقابل آفتاب می تواند ویروس کرونا را از بین ببرد

دانشکده بهداشت و موسسه ملی تحقیقات سلامت دانشگاه راهنمای (پاسخ به پرسش آیا نگهداری مواد غذایی خریداری شده در محیط بیرون یا در مقابل آفتاب می تواند ویروس کرونا را از بین ببرد) را منتشر کردند.

اقدامات پیشگیری از کرونا/ پاسخ به پرسش آیا برنجکاران مزارع شالیکاری، در معرض ویروس کرونا هستند و ویروس کرونا چقدر می‌تواند در گل و لای زنده بماند

اقدامات پیشگیری از کرونا/ پاسخ به پرسش آیا برنجکاران مزارع شالیکاری، در معرض ویروس کرونا هستند و ویروس کرونا چقدر می‌تواند در گل و لای زنده بماند

دانشکده بهداشت و موسسه ملی تحقیقات سلامت دانشگاه راهنمای (پاسخ به پرسش آیا برنجکاران مزارع شالیکاری، در معرض ویروس کرونا هستند و ویروس کرونا چقدر می‌تواند در گل و لای زنده بماند) را منتشر کردند.

اقدامات پیشگیری از کرونا/ پاسخ به پرسش آیا برای پیشگیری از کووید 19 نیاز است مقدار مصرف داروهای قلبی خود را تغییر دهیم

اقدامات پیشگیری از کرونا/ پاسخ به پرسش آیا برای پیشگیری از کووید 19 نیاز است مقدار مصرف داروهای قلبی خود را تغییر دهیم

دانشکده بهداشت و موسسه ملی تحقیقات سلامت دانشگاه راهنمای (پاسخ به پرسش آیا برای پیشگیری از کووید 19 نیاز است مقدار مصرف داروهای قلبی خود را تغییر دهیم) را منتشر کردند.