لیست اخبار صفحه :1
مراسم بیستمین سالگرد تاسیس مرکز تحقیقات ایمونولوژی، آسم و آلرژی 6 اسفند برگزار می شود

مراسم بیستمین سالگرد تاسیس مرکز تحقیقات ایمونولوژی، آسم و آلرژی 6 اسفند برگزار می شود

مراسم بیستمین سالگرد تاسیس مرکز تحقیقات ایمونولوژی، آسم و آلرژی و نکوداشت مقام استاد دکتر مصطفی معین روز 6 اسفند در سالن همایش های بیمارستان مرکز طبی کودکان به صورت نیمه حضوری برگزار خواهد شد.

فراخوان جذب همتایار سلامت روان در مرکز مشاوره و راهنمایی دانشجویان

فراخوان جذب همتایار سلامت روان در مرکز مشاوره و راهنمایی دانشجویان

مرکز مشاوره و راهنمایی دانشجویان معاونت دانشجویی فرهنگی دانشگاه علوم پزشکی تهران با هدف فعال سازی رفتاری دانشجویان و تقویت برنامه های مشارکتی برای رفع یا کاهش آسیب های اجتماعی و ساماندهی اوقات فراغت دانشجویان، عضو فعال همتایار می پذیرد.