رونمایی از سامانه یکپارچه مدیریت آزمایشگاهی در شبکه‌های بهداشت و درمان دانشگاه علوم پزشکی تهران با مشارکت دانشگاه علم و صنعت

رونمایی از سامانه یکپارچه مدیریت آزمایشگاهی در شبکه‌های بهداشت و درمان دانشگاه علوم پزشکی تهران با مشارکت دانشگاه علم و صنعت

آئین رونمایی از سامانه یکپارچه مدیریت آزمایشگاهی با حضور دکتر علیرضا دلاوری، معاون بهداشت، دکتر سینا مرعشی، مدیر مرکز آمار و فناوری اطلاعات دانشگاه، دکتر سعید تأملی و دکتر محمدرضا قیوم زاده، معاونان فنی و اجرایی و مسئولان معاونت بهداشت و نيز مجریان این طرح ظهر روز یکشنبه 30 شهریور 99 در محل آزمایشگاه مرجع معاونت بهداشت در خیابان بهشت برگزار شد.

بازدید معاون درمان وزارت بهداشت و رئیس امور سلامت و رفاه اجتماعي سازمان برنامه و بودجه به همراه رئیس دانشگاه از پروژه مهدی کلینیک و پروژه پارکینگ مجتمع بیمارستانی امام خمینی تهران (ره)

بازدید معاون درمان وزارت بهداشت و رئیس امور سلامت و رفاه اجتماعي سازمان برنامه و بودجه به همراه رئیس دانشگاه از پروژه مهدی کلینیک و پروژه پارکینگ مجتمع بیمارستانی امام خمینی تهران (ره)

دکتر قاسم جان بابایی معاون درمان وزارت بهداشت و دکتر رضا عوض پور رئیس امور سلامت رفاهی سازمان برنامه و بودجه به همراه دکتر عباسعلی کریمی رئیس دانشگاه علوم پزشکی تهران شنبه 29 شهریور 99 از روند پیشرفت پروژه های مهدی کلینیک و پارکینگ طبقاتی مجتمع بیمارستانی امام خمینی دیدن کردند.

بازدید معاون درمان وزیر بهداشت و رئیس امور سلامت و رفاه اجتماعی سازمان برنامه و بودجه کشور به همراه  رئیس دانشگاه از پروژه بیمارستانی مهدی کلینیک

بازدید معاون درمان وزیر بهداشت و رئیس امور سلامت و رفاه اجتماعی سازمان برنامه و بودجه کشور به همراه رئیس دانشگاه از پروژه بیمارستانی مهدی کلینیک

معاون درمان وزیر بهداشت و رئیس امور سلامت و رفاه اجتماعی سازمان برنامه و بودجه کشور به همراه رئیس دانشگاه از پروژه بیمارستانی مهدی کلینیک بازدید کردند.