گشت شبانه تیم بازرسی از مراکز گروه چهارم شغلی در راستای اجرای برنامه مدیریت و کنترل اپیدمی کووید_19(طرح شهید حاج قاسم سلیمانی) در شهرستان اسلامشهر

گشت شبانه تیم بازرسی از مراکز گروه چهارم شغلی در راستای اجرای برنامه مدیریت و کنترل اپیدمی کووید_19(طرح شهید حاج قاسم سلیمانی) در شهرستان اسلامشهر

واحد بهداشت محیط و حرفه ای شبکه بهداشت و درمان اسلامشهر در گشت شبانه با حضور اعضای تیم گشت شهرستان از چایخانه، قهوه خانه، کافه، تالار فعال در سطح شهرستان بازدید کرد و اقدامات قانونی را برای فعالیت غیرمجاز این مشاغل اعمال کرد.

مراسم آنلاین خوشامدگویی و آشنایی دانشجویان جدید دانشکده پزشکی با معاونت دانشجویی فرهنگی دانشگاه

مراسم آنلاین خوشامدگویی و آشنایی دانشجویان جدید دانشکده پزشکی با معاونت دانشجویی فرهنگی دانشگاه

در ادامه برگزاری آیین خوشامدگویی به دانشجویان جدید دانشگاه علوم پزشکی تهران، نودانشجویان دانشکده پزشکی با حضور دکتر محمدحسین پورغریب معاون دانشجویی فرهنگی دانشگاه، دکتر سیدروح الله میری معاون دانشجویی فرهنگی دانشکده پزشکی، مدیران و مسئولان معاونت، روز سه شنبه 4 آذر 99 با معاونت دانشجویی فرهنگی به صورت آنلاین آشنا شدند.