نشست معاون دانشجویی فرهنگی دانشگاه با اعضای کمیته سلامت روان شورای نمایندگان

نشست معاون دانشجویی فرهنگی دانشگاه با اعضای کمیته سلامت روان شورای نمایندگان

باحضور دکتر محمدحسین پورغریب معاون دانشجویی فرهنگی، جلسه ای باحضور اعضای کمیته سلامت روان شورای نمایندگان دانشگاه علوم پزشکی تهران روز چهارشنبه 9 مهر ماه 99 در سالن شورای معاونت برگزار شد و دکتر پورغریب در انتهای جلسه با اهدای لوح و یادبود، از آنان قدردانی کرد.

برگزاری جلسه مدیران شبکه های بهداشت و درمان علوم پزشکی تهران به میزبانی ری

برگزاری جلسه مدیران شبکه های بهداشت و درمان علوم پزشکی تهران به میزبانی ری

نشست مدیران شبکه بهداشت و درمان شهرستانهای ری، اسلامشهر و مرکز بهداشت جنوب به منظور هماهنگی و بررسی دستورالعمل های جدید مراکز و پایگاههای برون سپاری به میزبانی شبکه بهداشت و درمان ری برگزار شد.

نوزدهمین جلسه برندسازی دانشگاه

نوزدهمین جلسه برندسازی دانشگاه

نوزدهمین جلسه برندسازی دانشگاه روز سه شنبه هشتم مهر 99 باحضور دکتر ماشاءاله ترابی مدیر روابط عمومی دانشگاه در سالن جی 5 ستاد مرکزی دانشگاه برگزار شد.