• تاریخ انتشار : 98/08/11 - 14:03
  • تعداد بازدید خبر : 19

آشنایی دانشجویان با آئین نامه تحصیلات تکمیلی در دانشکده پزشکی

نیرومند رومیانی

147726.mp3 آشنایی دانشجویان با آئین نامه تحصیلات تکمیلی در دانشکده پزشکی

/useruploads/1572690979783glr.jpg /useruploads/1572691265581yrt.jpg /useruploads/1572691286180pxr.jpg /useruploads/1572691312090wac.jpg /useruploads/1572691330860peo.jpg /useruploads/1572691368432fsx.jpg /useruploads/1572691396565wmj.jpg /useruploads/1572691414799vwg.jpg /useruploads/1572691618732svf.jpg
  • گروه خبری : دانشکده ها
  • کد خبر : 147726
کلمات کلیدی
عکاس
دانشکده  پزشکی - عکس

دانشکده پزشکی - عکس

0 نظر برای این مطلب وجود دارد

نظر دهید