• تاریخ انتشار : 98/09/11 - 14:40
  • تعداد بازدید خبر : 5

آموزش داروهای تزریقی و داروهای طب سنتی به عموم مردم در روستای طالب‌آباد ورامین

خدیجه آب پر

146828.mp3 آموزش داروهای تزریقی و داروهای طب سنتی به عموم مردم در روستای طالب‌آباد ورامین

/useruploads/1575285076187xpx.jpg /useruploads/1575285103784fnl.jpg /useruploads/1575285127210rjl.jpg /useruploads/1575285149475jdl.jpg /useruploads/1575285174508uld.jpg /useruploads/1575285199948kxu.jpg /useruploads/1575285223518hgg.jpg /useruploads/1575285263416xic.jpg /useruploads/1575285287451otd.jpg /useruploads/1575285317642fuo.jpg /useruploads/1575285341448bft.jpg /useruploads/1575285368901lfc.jpg /useruploads/1575285393293dhk.jpg /useruploads/1575285425298qct.jpg /useruploads/1575285451785mtc.jpg /useruploads/1575285471336qbx.jpg /useruploads/1575285501382rko.jpg
  • گروه خبری : معاونتها و مراکز ستادی
  • کد خبر : 146828
کلمات کلیدی
عکاس
خديجه آب پر - عكاس

خديجه آب پر - عكاس

0 نظر برای این مطلب وجود دارد

نظر دهید