• تاریخ انتشار : 94/10/09 - 20:58
  • تعداد بازدید خبر : 10

ارزیابی عملکرد کمیته صيانت از حقوق شهروندي دانشكده پرستاري و مامايي با حضور بازرسان ارزيابي عملكرد و رسيدگي به شكايات دانشگاه

شیما سادات عطری

133553.mp3 ارزیابی عملکرد کمیته صيانت از حقوق شهروندي دانشكده پرستاري و مامايي با حضور بازرسان ارزيابي عملكرد و رسيدگي به شكايات دانشگاه

/useruploads/1451496562937vwy.jpg /useruploads/1451496592054qhs.jpg /useruploads/1451496615758phx.jpg /useruploads/1451496639565ekj.jpg /useruploads/1451496695198xkx.jpg /useruploads/1451497520672rjv.jpg /useruploads/1451497006673rsl.jpg /useruploads/1451497061239hsu.jpg /useruploads/1451497742982uho.jpg /useruploads/1451497777592mgi.jpg /useruploads/1451497820883mgy.jpg /useruploads/1451497892605ysa.jpg /useruploads/1451497927807qdk.jpg /useruploads/1451498044318jqp.jpg /useruploads/1451498307037xdx.jpg /useruploads/1451498474234hxd.jpg
  • گروه خبری : دانشکده ها
  • کد خبر : 133553
کلمات کلیدی
عکاس
شیما  عطری - عکس

شیما عطری - عکس

0 نظر برای این مطلب وجود دارد

نظر دهید