افتتاح آزمایشگاه شماره دو مرکز ملی آنفلوآنزای دانشکده بهداشت با حضور رئیس دانشگاه

آزمایشگاه شماره دو مرکز ملی آنفلوانزا دانشکده بهداشت با حضور دکتر عباسعلی کریمی، رئیس و دکتر محمود بیگلر و دکتر محمدعلی صحرائیان به ترتیب معاونان توسعه و تحقیقات‌وفناوری دانشگاه روز دوشنبه 20 بهمن 99 افتتاح شد.

افتتاح آزمایشگاه شماره دو مرکز ملی آنفلوآنزا دانشکده بهداشت با حضور رئیس دانشگاه افتتاح آزمایشگاه شماره دو مرکز ملی آنفلوآنزا دانشکده بهداشت با حضور رئیس دانشگاه افتتاح آزمایشگاه شماره دو مرکز ملی آنفلوآنزا دانشکده بهداشت با حضور رئیس دانشگاه افتتاح آزمایشگاه شماره دو مرکز ملی آنفلوآنزا دانشکده بهداشت با حضور رئیس دانشگاه افتتاح آزمایشگاه شماره دو مرکز ملی آنفلوآنزا دانشکده بهداشت با حضور رئیس دانشگاه افتتاح آزمایشگاه شماره دو مرکز ملی آنفلوآنزا دانشکده بهداشت با حضور رئیس دانشگاه افتتاح آزمایشگاه شماره دو مرکز ملی آنفلوآنزا دانشکده بهداشت با حضور رئیس دانشگاه افتتاح آزمایشگاه شماره دو مرکز ملی آنفلوآنزا دانشکده بهداشت با حضور رئیس دانشگاه افتتاح آزمایشگاه شماره دو مرکز ملی آنفلوآنزا دانشکده بهداشت با حضور رئیس دانشگاه افتتاح آزمایشگاه شماره دو مرکز ملی آنفلوآنزا دانشکده بهداشت با حضور رئیس دانشگاه افتتاح آزمایشگاه شماره دو مرکز ملی آنفلوآنزا دانشکده بهداشت با حضور رئیس دانشگاه افتتاح آزمایشگاه شماره دو مرکز ملی آنفلوآنزا دانشکده بهداشت با حضور رئیس دانشگاه افتتاح آزمایشگاه شماره دو مرکز ملی آنفلوآنزا دانشکده بهداشت با حضور رئیس دانشگاه افتتاح آزمایشگاه شماره دو مرکز ملی آنفلوآنزا دانشکده بهداشت با حضور رئیس دانشگاه افتتاح آزمایشگاه شماره دو مرکز ملی آنفلوآنزا دانشکده بهداشت با حضور رئیس دانشگاه افتتاح آزمایشگاه شماره دو مرکز ملی آنفلوآنزا دانشکده بهداشت با حضور رئیس دانشگاه افتتاح آزمایشگاه شماره دو مرکز ملی آنفلوآنزا دانشکده بهداشت با حضور رئیس دانشگاه افتتاح آزمایشگاه شماره دو مرکز ملی آنفلوآنزا دانشکده بهداشت با حضور رئیس دانشگاه افتتاح آزمایشگاه شماره دو مرکز ملی آنفلوآنزا دانشکده بهداشت با حضور رئیس دانشگاه افتتاح آزمایشگاه شماره دو مرکز ملی آنفلوآنزا دانشکده بهداشت با حضور رئیس دانشگاه افتتاح آزمایشگاه شماره دو مرکز ملی آنفلوآنزا دانشکده بهداشت با حضور رئیس دانشگاه افتتاح آزمایشگاه شماره دو مرکز ملی آنفلوآنزا دانشکده بهداشت با حضور رئیس دانشگاه افتتاح آزمایشگاه شماره دو مرکز ملی آنفلوآنزا دانشکده بهداشت با حضور رئیس دانشگاه
آرزو نادرفر
تهیه کننده

آرزو نادرفر

0 نظر برای این مطلب وجود دارد

نظر دهید

نظر خود را درج نمایید:

متن درون تصویر را در جعبه متن زیر وارد نمائید *
تنظیمات قالب