• تاریخ انتشار : 94/12/17 - 08:38
  • تعداد بازدید خبر : 4

افتتاح بخش فرهنگی کتابخانه دانشکده پرستاری و مامایی

حسین اکبریان

134362.mp3 افتتاح بخش فرهنگی کتابخانه دانشکده پرستاری و مامایی

/useruploads/1457327456603wgr.jpg /useruploads/1457327525507bwi.jpg /useruploads/1457327553925mbe.jpg /useruploads/1457327575965sfb.jpg /useruploads/1457327612867oqg.jpg /useruploads/1457327632259rvm.jpg /useruploads/1457327709383loh.jpg /useruploads/1457327734187ljr.jpg /useruploads/1457327782526ggv.jpg /useruploads/1457327795471bhr.jpg /useruploads/1457327808510xoj.jpg /useruploads/1457327822585mxd.jpg /useruploads/1457327845059hhs.jpg /useruploads/1457327858038umm.jpg /useruploads/1457327871154wla.jpg /useruploads/1457327883062yof.jpg
  • گروه خبری : دانشکده ها
  • کد خبر : 134362
کلمات کلیدی
عکاس
شیما  عطری - عکس

شیما عطری - عکس

0 نظر برای این مطلب وجود دارد

نظر دهید