• تاریخ انتشار : 98/08/22 - 15:18
  • تعداد بازدید خبر : 18

افتتاح دومین دستگاه سی تی اسکن بیمارستان سینا

رضا آسیابی

147897.mp3 افتتاح دومین دستگاه سی تی اسکن بیمارستان سینا

/useruploads/1573645702350mlk.jpg /useruploads/1573645717073lww.jpg /useruploads/1573645734947ktm.jpg /useruploads/1573645751619jjm.jpg /useruploads/1573645769755hir.jpg /useruploads/1573645785159jex.jpg /useruploads/1573645801228qsc.jpg /useruploads/1573645816831ean.jpg /useruploads/1573645832154wcn.jpg /useruploads/1573645849599rly.jpg /useruploads/1573645869804xha.jpg /useruploads/1573645891155nlh.jpg /useruploads/1573645908829hnp.jpg /useruploads/1573645932622qnq.jpg /useruploads/1573645952702qvf.jpg /useruploads/1573645990940uxr.jpg /useruploads/1573646007425osq.jpg /useruploads/1573646025578biu.jpg /useruploads/1573646047170ygr.jpg /useruploads/1573646068589clp.jpg /useruploads/1573646085937aiy.jpg /useruploads/1573646102271bsm.jpg /useruploads/1573646117958gdw.jpg /useruploads/1573646137449jyt.jpg
  • گروه خبری : بیمارستانها
  • کد خبر : 147897
کلمات کلیدی
عکاس
رضا آسیابی

رضا آسیابی

0 نظر برای این مطلب وجود دارد

نظر دهید