• تاریخ انتشار : 98/06/26 - 18:20
  • تعداد بازدید خبر : 13

افتتاح مرکز شبیه‌سازی مدیتک در مرکز مهارت‌های بالینی دانشگاه

مهناز وحیدی

146955.mp3 افتتاح مرکز شبیه‌سازی مدیتک در مرکز مهارت‌های بالینی دانشگاه

/useruploads/1568731860204ton.jpg /useruploads/1568731892287mus.jpg /useruploads/1568731908045xde.jpg /useruploads/1568731937779yxx.jpg /useruploads/1568731957246syt.jpg /useruploads/1568731991790img.jpg /useruploads/1568732032563xmm.jpg /useruploads/1568732053521ady.jpg /useruploads/1568732072974mbw.jpg /useruploads/1568732089992qtj.jpg /useruploads/1568732117785aoc.jpg /useruploads/1568732134922bja.jpg /useruploads/1568732153620hwb.jpg /useruploads/1568732173706ldm.jpg /useruploads/1568732197058xio.jpg http://pr.tums.ac.ir/useruploads/1568732225061whg.jpg /useruploads/1568732225061whg.jpg /useruploads/1568732256912cwg.jpg /useruploads/1568732283694rtu.jpg /useruploads/1568732363391rcr.jpg /useruploads/1568732379035gys.jpg
  • گروه خبری : معاونتها و مراکز ستادی
  • کد خبر : 146955
کلمات کلیدی
عکاس
مهناز  وحيدي - عکس

مهناز وحيدي - عکس

0 نظر برای این مطلب وجود دارد

نظر دهید