• تاریخ انتشار : 98/09/23 - 13:23
  • تعداد بازدید خبر : 22

افتتاح میز خدمت الکترونیک دانشکده فناوری های نوین پزشکی

ساناز عزی ایرانی

148433.mp3 افتتاح میز خدمت الکترونیک دانشکده فناوری های نوین پزشکی

/useruploads/1576317242939rjf.jpg /useruploads/1576317261252iqi.jpg /useruploads/1576317282244ytx.jpg /useruploads/1576317304192fkh.jpg /useruploads/1576317322656diy.jpg /useruploads/1576317377851bno.jpg /useruploads/1576317401244nwf.jpg /useruploads/1576317423000abv.jpg /useruploads/1576317443587sdd.jpg /useruploads/1576317463641gls.jpg /useruploads/1576317489341xod.jpg /useruploads/1576317509194hdc.jpg /useruploads/1576317530908vfo.jpg /useruploads/1576317557125hws.jpg /useruploads/1576317579553umy.jpg
  • گروه خبری : دانشکده ها
  • کد خبر : 148433
کلمات کلیدی
عکاس
ساناز  عزی ایرانی- عکس

ساناز عزی ایرانی- عکس

0 نظر برای این مطلب وجود دارد

نظر دهید