• تاریخ انتشار : 98/02/02 - 13:31
  • تعداد بازدید خبر : 49

افتتاح نمایشگاه جشنواره بین الملل دانشگاه های تهران و علوم پزشکی تهران

جمشید ربیعی

144958.mp3 افتتاح نمایشگاه جشنواره بین الملل دانشگاه های تهران و علوم پزشکی تهران

/useruploads/1555923695014pxr.jpg /useruploads/1555923719325xou.jpg /useruploads/1555923738339kts.jpg /useruploads/1555923756253ibe.jpg /useruploads/1555923773498rbg.jpg /useruploads/1555923790522ocy.jpg /useruploads/1555923807228dod.jpg /useruploads/1555923827145nxf.jpg /useruploads/1555923853395vdw.jpg /useruploads/1555923872009sod.jpg /useruploads/1555923890741dsh.jpg /useruploads/1555923909127our.jpg /useruploads/1555923928729xte.jpg /useruploads/1555923947104qpq.jpg /useruploads/1555923965758srx.jpg /useruploads/1555923984510luh.jpg /useruploads/1555924001313nop.jpg /useruploads/1555924017768yhc.jpg /useruploads/1555924034509jry.jpg /useruploads/1555924053781fob.jpg /useruploads/1555924073630mhr.jpg /useruploads/1555924091575yrv.jpg /useruploads/1555924116388lbc.jpg /useruploads/1555924138877fjt.jpg /useruploads/1555924168268oto.jpg /useruploads/1555924188203scj.jpg /useruploads/1555924205708kwe.jpg /useruploads/1555924222451awk.jpg /useruploads/1555924239768iyx.jpg /useruploads/1555924257105kjc.jpg /useruploads/1555924273106pby.jpg /useruploads/1555924291747hgj.jpg /useruploads/1555924316514opc.jpg /useruploads/1555924349703dmj.jpg
  • گروه خبری : حوزه ریاست
  • کد خبر : 144958
کلمات کلیدی
عکاس

0 نظر برای این مطلب وجود دارد

نظر دهید