• تاریخ انتشار : 98/06/26 - 13:55
  • تعداد بازدید خبر : 41

افتتاح پروژه MediTec در اسکیل لب دانشکده پزشکی با حضور معاون بین الملل و رئیس دانشکده پزشکی

نیرومند رومیانی

146945.mp3 افتتاح پروژه MediTec در اسکیل لب دانشکده پزشکی با حضور معاون بین الملل و رئیس دانشکده پزشکی

/useruploads/1568715993776ivy.jpg /useruploads/1568716061119mod.jpg /useruploads/1568716121495kyx.jpg /useruploads/1568716163795qfh.jpg /useruploads/1568716196305qgb.jpg /useruploads/1568716268567upj.jpg /useruploads/1568716565557ill.jpg /useruploads/1568716591658hss.jpg /useruploads/1568716638453bli.jpg /useruploads/1568716676234sjo.jpg /useruploads/1568716714466cag.jpg /useruploads/1568716768319dpu.jpg /useruploads/1568716814102shg.jpg /useruploads/1568716873620ukj.jpg /useruploads/1568716938620axk.jpg /useruploads/1568716978984ngr.jpg /useruploads/1568717034294pxg.jpg /useruploads/1568717110102uij.jpg
  • گروه خبری : دانشکده ها
  • کد خبر : 146945
کلمات کلیدی
عکاس
دانشکده  پزشکی - عکس

دانشکده پزشکی - عکس

0 نظر برای این مطلب وجود دارد

نظر دهید