• تاریخ انتشار : 98/08/20 - 12:14
  • تعداد بازدید خبر : 16

افتتاح کلینیک های تخصصی و فوق تخصصی جدید مجتمع بیمارستانی امیر اعلم

وحید مزاجردی

147865.mp3 افتتاح کلینیک های تخصصی و فوق تخصصی جدید مجتمع بیمارستانی امیر اعلم

/useruploads/1573461881983gqm.jpg /useruploads/1573461900528huq.jpg /useruploads/1573461917086ydc.jpg /useruploads/1573461944559uja.jpg /useruploads/1573461959792tie.jpg /useruploads/1573461977926upx.jpg /useruploads/1573461999942hxb.jpg /useruploads/1573462023380yxn.jpg /useruploads/1573462040438kbi.jpg /useruploads/1573462066764ubc.jpg /useruploads/1573462094754jwy.jpg /useruploads/1573462126412ech.jpg /useruploads/1573462143979bew.jpg /useruploads/1573462162819cyj.jpg /useruploads/1573462185042aid.jpg /useruploads/1573462202308xoo.jpg
  • گروه خبری : حوزه ریاست
  • کد خبر : 147865
کلمات کلیدی
عکاس
وحید مزاجردی

وحید مزاجردی

0 نظر برای این مطلب وجود دارد

نظر دهید