• تاریخ انتشار : 98/08/20 - 14:42
  • تعداد بازدید خبر : 16

اولین کارگاه توانمندسازی پرستاران بخش مراقبت های ویژه نوزادان شهر تهران در بیمارستان آرش - روز نخست

سارا احمدی زاده

147883.mp3 اولین کارگاه توانمندسازی پرستاران بخش مراقبت های ویژه نوزادان شهر تهران در بیمارستان آرش - روز نخست

/useruploads/1573470847091ujc.jpg /useruploads/1573471023168tmn.jpg /useruploads/1573471042096fmm.jpg /useruploads/1573471062999jim.jpg /useruploads/1573471095053mgd.jpg /useruploads/1573471248418ydd.jpg /useruploads/1573471280806aii.jpg /useruploads/1573471414255had.jpg /useruploads/1573471439765wgq.jpg /useruploads/1573471521063dln.jpg /useruploads/1573471679623ttr.jpg /useruploads/1573471699271nyt.jpg /useruploads/1573471717857mgo.jpg /useruploads/1573471787775qho.jpg /useruploads/1573471812889dxc.jpg /useruploads/1573471831457smd.jpg /useruploads/1573471849465ykf.jpg /useruploads/1573471866582qqs.jpg /useruploads/1573471888264iis.jpg
  • گروه خبری : بیمارستانها
  • کد خبر : 147883
کلمات کلیدی
عکاس

0 نظر برای این مطلب وجود دارد

نظر دهید