• تاریخ انتشار : 98/09/13 - 10:53
  • تعداد بازدید خبر : 13

بازدید از مراحل اجرای طرح سراج در منطقه 17 تابعه مرکز بهداشت جنوب تهران

همکار

148213.mp3 بازدید از مراحل اجرای طرح سراج در منطقه 17 تابعه مرکز بهداشت جنوب تهران

/useruploads/1575444253308pxw.jpg /useruploads/1575444276129pal.jpg /useruploads/1575444298785kel.jpg /useruploads/1575444322952swb.jpg /useruploads/1575444348525ukt.jpg /useruploads/1575444366145rji.jpg /useruploads/1575444385332mxj.jpg /useruploads/1575444409648bdy.jpg
  • گروه خبری : معاونتها و مراکز ستادی
  • کد خبر : 148213
کلمات کلیدی
عکاس
اسماعیل  استاجی - عکاس

اسماعیل استاجی - عکاس

0 نظر برای این مطلب وجود دارد

نظر دهید