• تاریخ انتشار : 98/07/16 - 10:39
  • تعداد بازدید خبر : 14

بازدید تیم نمایندگان دانشگاه خاتم النبین کابل کشور افغانستان از دانشکده دندانپزشکی

حمیده ایزدی

147374.mp3 بازدید تیم نمایندگان دانشگاه خاتم النبین کابل کشور افغانستان از دانشکده دندانپزشکی

/useruploads/1570518584958paa.jpg /useruploads/1570518602246jmr.jpg /useruploads/1570518620923jfb.jpg /useruploads/1570518640740kwt.jpg /useruploads/1570518664207qjl.jpg /useruploads/1570518709890sod.jpg /useruploads/1570518730553bix.jpg /useruploads/1570518748080yce.jpg /useruploads/1570518763555brj.jpg /useruploads/1570518781631kdh.jpg /useruploads/1570518799183exm.jpg /useruploads/1570518820544yrq.jpg /useruploads/1570518837614nrf.jpg /useruploads/1570518864558uje.jpg /useruploads/1570518884576fwv.jpg
  • گروه خبری : دانشکده ها
  • کد خبر : 147374
کلمات کلیدی
عکاس

0 نظر برای این مطلب وجود دارد

نظر دهید