• تاریخ انتشار : 98/09/16 - 11:06
  • تعداد بازدید خبر : 82

بازدید دکتر رضا گل پیرا سرپرست دفتر مدیریت بیمارستانی و تعالی خدمات بالینی وزارت بهداشت از اتاقهای ایزوله مجتمع بیمارستانی امام خمینی (ره)

محمود ملکی

148250.mp3 بازدید دکتر رضا گل پیرا سرپرست دفتر مدیریت بیمارستانی و تعالی خدمات بالینی وزارت بهداشت از اتاقهای ایزوله مجتمع بیمارستانی امام خمینی (ره)

/useruploads/1575704210353lbf.jpg /useruploads/1575704231047sbk.jpg /useruploads/1575704260664gxg.jpg /useruploads/1575704283699fmn.jpg /useruploads/1575704339347vah.jpg /useruploads/1575704368954osa.jpg /useruploads/1575704391522gmq.jpg /useruploads/1575704431018gtc.jpg /useruploads/1575704455064mfg.jpg /useruploads/1575704486218gsy.jpg /useruploads/1575704526205nuq.jpg /useruploads/1575704556825vjj.jpg
  • گروه خبری : بیمارستانها
  • کد خبر : 148250
کلمات کلیدی
عکاس

0 نظر برای این مطلب وجود دارد

نظر دهید