• تاریخ انتشار : 98/07/22 - 08:48
  • تعداد بازدید خبر : 22

بازدید دکتر محسنی بند پی استاندار تهران به همراه مدیران ارشد استان تهران از پروژه در حال ساخت مهدی کلینیک مجتمع بیمارستانی امام خمینی (ره)

محمد علی مرزبان

147484.mp3 بازدید دکتر محسنی بند پی استاندار تهران به همراه مدیران ارشد استان تهران از پروژه در حال ساخت مهدی کلینیک مجتمع بیمارستانی امام خمینی (ره)

/useruploads/1571030328490hyi.jpg /useruploads/1571030343080gcy.jpg /useruploads/1571030357415joe.jpg /useruploads/1571030371321wrg.jpg /useruploads/1571030385651sar.jpg /useruploads/1571030401663bks.jpg /useruploads/1571030416637srh.jpg /useruploads/1571030434747nvs.jpg /useruploads/1571030455200xeb.jpg /useruploads/1571030472502oqo.jpg /useruploads/1571030488462wyu.jpg /useruploads/1571030521948yfo.jpg /useruploads/1571030545597oyp.jpg /useruploads/1571030569122sub.jpg /useruploads/1571030593002mvf.jpg /useruploads/1571030610664kev.jpg /useruploads/1571030628944jlc.jpg /useruploads/1571030647260tur.jpg /useruploads/1571030662269koo.jpg /useruploads/1571030681610dgb.jpg /useruploads/1571030710484hqp.jpg /useruploads/1571030725317hyk.jpg /useruploads/1571030750265hyf.jpg /useruploads/1571030771480opg.jpg /useruploads/1571030793521uja.jpg /useruploads/1571030818114oee.jpg /useruploads/1571030833811tgd.jpg /useruploads/1571030861083xrf.jpg /useruploads/1571030882596say.jpg /useruploads/1571030906694fnx.jpg /useruploads/1571030925716xiy.jpg /useruploads/1571030956357qdk.jpg /useruploads/1571030974460jmg.jpg /useruploads/1571030994084fci.jpg
  • گروه خبری : بیمارستانها
  • کد خبر : 147484
کلمات کلیدی
عکاس

0 نظر برای این مطلب وجود دارد

نظر دهید