• تاریخ انتشار : 98/06/23 - 12:56
  • تعداد بازدید خبر : 84

بازدید دکتر محمدعلی صحرائیان، معاون تحقیقات و فناوری دانشگاه از مرکز جامع سلول های بنیادی و پزشکی بازساختی

جمشید ربیعی

146883.mp3 بازدید دکتر محمدعلی صحرائیان، معاون تحقیقات و فناوری دانشگاه از مرکز جامع سلول های بنیادی و پزشکی بازساختی

/useruploads/1568449597812grc.jpg /useruploads/1568449621549wbd.jpg /useruploads/1568449641582ryo.jpg /useruploads/1568449661911vhb.jpg /useruploads/1568449681611qay.jpg /useruploads/1568449702119axt.jpg /useruploads/1568449729824xsk.jpg /useruploads/1568449752732mpw.jpg /useruploads/1568449770499nly.jpg /useruploads/1568449788942dtr.jpg /useruploads/1568449809243uto.jpg /useruploads/1568449829413arw.jpg /useruploads/1568449848329gcv.jpg /useruploads/1568449869224pnk.jpg /useruploads/1568449887680skv.jpg /useruploads/1568449907576dsw.jpg /useruploads/1568449926016qvb.jpg /useruploads/1568449944217kuh.jpg /useruploads/1568449967390exj.jpg /useruploads/1568449992159ivb.jpg /useruploads/1568450011076ovf.jpg /useruploads/1568450030203agb.jpg /useruploads/1568450049790wrk.jpg /useruploads/1568450072100rrj.jpg /useruploads/1568450095985ocd.jpg /useruploads/1568450117228dcn.jpg /useruploads/1568450137220cfm.jpg /useruploads/1568450277442yfr.jpg /useruploads/1568450297960orn.jpg /useruploads/1568450323304yqh.jpg /useruploads/1568450342217okv.jpg /useruploads/1568450360425dik.jpg /useruploads/1568450379995cpb.jpg /useruploads/1568450398855iad.jpg /useruploads/1568450417798pmu.jpg /useruploads/1568450438682rcq.jpg
  • گروه خبری : روابط عمومی
  • کد خبر : 146883
کلمات کلیدی
عکاس

0 نظر برای این مطلب وجود دارد

نظر دهید