• تاریخ انتشار : 1398/03/25 - 13:15
  • تعداد بازدید خبر : 55

بازدید دکتر کریمی، رئیس دانشگاه از پروژه عمرانی موزه ملی تاریخ علوم پزشکی

سرور قادری

145584.mp3 بازدید دکتر کریمی، رئیس دانشگاه از پروژه عمرانی موزه ملی تاریخ علوم پزشکی

/useruploads/1560588384332jbm.jpg /useruploads/1560588408619owr.jpg /useruploads/1560588429945qma.jpg /useruploads/1560588450228vac.jpg /useruploads/1560588489413qtq.jpg /useruploads/1560588516535lno.jpg /useruploads/1560588536041edx.jpg /useruploads/1560588556284vnb.jpg /useruploads/1560588579682ckw.jpg /useruploads/1560588614539fld.jpg /useruploads/1560588649676yiu.jpg /useruploads/1560588685800ygp.jpg /useruploads/1560588729712yeu.jpg /useruploads/1560588759864gcu.jpg /useruploads/1560588792211eig.jpg /useruploads/1560588831315wub.jpg /useruploads/1560588855326ngc.jpg /useruploads/1560588879520tay.jpg /useruploads/1560588917572ddk.jpg /useruploads/1560588942191ocf.jpg /useruploads/1560588966666lro.jpg
  • گروه خبری : معاونتها و مراکز ستادی
  • کد خبر : 145584
کلمات کلیدی
سرور  جابر قادری - عکس
عکاس

سرور جابر قادری - عکس

0 نظر برای این مطلب وجود دارد

نظر دهید