• تاریخ انتشار : 98/04/05 - 12:56
  • تعداد بازدید خبر : 3

بازدید رئیس دانشکده پرستاری و مامایی از امتحانات نیم سال دوم سال تحصیلی 97-98

حسین اکبریان

145800.mp3 بازدید رئیس دانشکده پرستاری و مامایی از امتحانات نیم سال دوم سال تحصیلی 97-98

/useruploads/1561537601797jnh.jpg /useruploads/1561537620058pnt.jpg /useruploads/1561537658809tcv.jpg /useruploads/1561537679986aaq.jpg /useruploads/1561537733578vfk.jpg /useruploads/1561537783846stt.jpg /useruploads/1561537796434ipk.jpg /useruploads/1561537816159ebe.jpg /useruploads/1561537903298uxc.jpg /useruploads/1561537914639eva.jpg /useruploads/1561537927548qfl.jpg /useruploads/1561537940582kqc.jpg /useruploads/1561537953647ioc.jpg
  • گروه خبری : دانشکده ها
  • کد خبر : 145800
کلمات کلیدی
عکاس
شیما  عطری - عکس

شیما عطری - عکس

0 نظر برای این مطلب وجود دارد

نظر دهید