• تاریخ انتشار : 98/07/28 - 15:21
  • تعداد بازدید خبر : 4

بازدید رئیس دانشکده پرستاری و مامایی از نمايشگاه كتب خريداري شده از نمايشگاه بين المللي كتاب

شیما سادات عطری

147598.mp3 بازدید رئیس دانشکده پرستاری و مامایی از نمايشگاه كتب خريداري شده از نمايشگاه بين المللي كتاب

/useruploads/1571572343554spc.jpg /useruploads/1571572852080lpk.jpg /useruploads/1571572876542lfp.jpg /useruploads/1571572405015miw.jpg /useruploads/1571572432056gfn.jpg /useruploads/1571572915961jkd.jpg /useruploads/1571572536814plm.jpg /useruploads/1571572560192txl.jpg /useruploads/1571573148368yxw.jpg /useruploads/1571572637050cax.jpg /useruploads/1571572665706mki.jpg /useruploads/1571572693348wpr.jpg /useruploads/1571572965030elh.jpg /useruploads/1571572745404wmy.jpg
  • گروه خبری : دانشکده ها
  • کد خبر : 147598
کلمات کلیدی
عکاس
شیما  عطری - عکس

شیما عطری - عکس

0 نظر برای این مطلب وجود دارد

نظر دهید