• تاریخ انتشار : 97/04/26 - 13:54
  • تعداد بازدید خبر : 9

بازدید رئیس دانشکده پرستاری و مامایی از نمایشگاه کتب خریداری شده از سی و یکمین نمایشگاه بین المللی کتاب

حسین اکبریان

141891.mp3 بازدید رئیس دانشکده پرستاری و مامایی از نمایشگاه کتب خریداری شده از سی و یکمین نمایشگاه بین المللی کتاب

/useruploads/1531819480293ddq.jpg /useruploads/1531819498102hwj.jpg /useruploads/1531819512127uoi.jpg /useruploads/1531819572749phg.jpg /useruploads/1531819611979jgw.jpg /useruploads/1531819644130njt.jpg /useruploads/1531819663890ahh.jpg /useruploads/1531819676810jhk.jpg /useruploads/1531819711646vbk.jpg /useruploads/1531819757195adj.jpg /useruploads/1531819812965njb.jpg /useruploads/1531819830450qhp.jpg
  • گروه خبری : دانشکده ها
  • کد خبر : 141891
کلمات کلیدی
عکاس
شیما  عطری - عکس

شیما عطری - عکس

0 نظر برای این مطلب وجود دارد

نظر دهید