• تاریخ انتشار : 97/04/25 - 09:28
  • تعداد بازدید خبر : 6

بازدید رئیس دانشکده پزشکی از بیمارستان ضیائیان

کریم خانی

141860.mp3 بازدید رئیس دانشکده پزشکی از بیمارستان ضیائیان

/useruploads/1531717202834was.jpg /useruploads/1531717284824pse.jpg /useruploads/1531717309566jcq.jpg /useruploads/1531717337082nvq.jpg /useruploads/1531717355282tqy.jpg /useruploads/1531717387192hqv.jpg /useruploads/1531717413751bfj.jpg /useruploads/1531717433891khy.jpg /useruploads/1531717502320vae.jpg /useruploads/1531717600115plw.jpg /useruploads/1531717627111iwy.jpg
  • گروه خبری : دانشکده ها
  • کد خبر : 141860
کلمات کلیدی
عکاس

0 نظر برای این مطلب وجود دارد

نظر دهید