• تاریخ انتشار : 98/04/26 - 15:26
  • تعداد بازدید خبر : 21

بازدید رئیس دانشگاه و معاون توسعه وزیر بهداشت و مسئولان بانک ملت از پروژه مهدی کلینیک (عج)

جمشید ربیعی

146137.mp3 بازدید رئیس دانشگاه و معاون توسعه وزیر بهداشت و مسئولان بانک ملت از پروژه مهدی کلینیک (عج)

/useruploads/1563361029421cnd.jpg /useruploads/1563361061185wxv.jpg /useruploads/1563361078953bwf.jpg /useruploads/1563361097218fvb.jpg /useruploads/1563361117911xxs.jpg /useruploads/1563361136407hou.jpg /useruploads/1563361153248sce.jpg /useruploads/1563361173504cho.jpg /useruploads/1563361192742cad.jpg /useruploads/1563361211568sye.jpg /useruploads/1563361229421pvu.jpg /useruploads/1563361251036ogx.jpg /useruploads/1563361269643jmd.jpg /useruploads/1563361287341mej.jpg /useruploads/1563361303779yla.jpg /useruploads/1563361323245pts.jpg /useruploads/1563361343506fad.jpg /useruploads/1563361367065sxo.jpg /useruploads/1563361387073gdg.jpg /useruploads/1563361405809opv.jpg /useruploads/1563361425617tbt.jpg /useruploads/1563361452000vpe.jpg /useruploads/1563361471095xop.jpg /useruploads/1563361491643xov.jpg /useruploads/1563361511656pdo.jpg /useruploads/1563361530558tth.jpg /useruploads/1563361550718fqw.jpg /useruploads/1563361572549sdk.jpg /useruploads/1563361599229ikm.jpg
  • گروه خبری : حوزه ریاست
  • کد خبر : 146137
کلمات کلیدی
عکاس

0 نظر برای این مطلب وجود دارد

نظر دهید