• تاریخ انتشار : 95/10/18 - 10:08
  • تعداد بازدید خبر : 2

بازدید رییس دانشکده پرستاری و مامایی از روز اول امتحانات

حسین اکبریان

136963.mp3 بازدید رییس دانشکده پرستاری و مامایی از روز اول امتحانات

/useruploads/1483771158375jad.jpg /useruploads/1483771181186kev.jpg /useruploads/1483771207861vyo.jpg /useruploads/1483771224909jop.jpg /useruploads/1483771247172mtf.jpg /useruploads/1483771306888yvy.jpg /useruploads/1483771337779edb.jpg /useruploads/1483771351139cjg.jpg
  • گروه خبری : دانشکده ها
  • کد خبر : 136963
کلمات کلیدی
عکاس
شیما  عطری - عکس

شیما عطری - عکس

0 نظر برای این مطلب وجود دارد

نظر دهید