• تاریخ انتشار : 98/02/03 - 19:09
  • تعداد بازدید خبر : 5

بازدید رییس و هیات رییسه دانشکده دندانپزشکی از نمایشگاه جشنواره بین الملل دانشگاه تهران و علوم پزشکی تهران

حمیده ایزدی

144999.mp3 بازدید رییس و هیات رییسه دانشکده دندانپزشکی از نمایشگاه جشنواره بین الملل دانشگاه تهران و علوم پزشکی تهران

/useruploads/1556030411915sru.jpg /useruploads/1556030435086xbh.jpg /useruploads/1556030461261jjl.jpg /useruploads/1556030493098vxc.jpg /useruploads/1556030523854gru.jpg /useruploads/1556030551968cyi.jpg /useruploads/1556030575019rvr.jpg /useruploads/1556030599411nrv.jpg /useruploads/1556030624779yap.jpg /useruploads/1556030648048xtk.jpg /useruploads/1556030674378bdu.jpg /useruploads/1556030699199gon.jpg /useruploads/1556030728325qym.jpg /useruploads/1556030756736pgw.jpg /useruploads/1556030788708afk.jpg /useruploads/1556030818841fpt.jpg /useruploads/1556030847366omo.jpg /useruploads/1556030876882lyy.jpg /useruploads/1556030904375jvk.jpg /useruploads/1556030931655vtb.jpg /useruploads/1556030960260hvh.jpg /useruploads/1556030999041kco.jpg /useruploads/1556031030617bya.jpg /useruploads/1556031061768pgl.jpg /useruploads/1556031095560opu.jpg
  • گروه خبری : دانشکده ها
  • کد خبر : 144999
کلمات کلیدی
عکاس

0 نظر برای این مطلب وجود دارد

نظر دهید