• تاریخ انتشار : 98/09/10 - 11:24
  • تعداد بازدید خبر : 13

بازدید سفیر نیکاراگوئه از دانشکده داروسازی

طهمورث رمضان زاده

148186.mp3 بازدید سفیر نیکاراگوئه از دانشکده داروسازی

/useruploads/1575186877965vet.jpg /useruploads/1575186900212cxy.jpg /useruploads/1575186920337jei.jpg /useruploads/1575186938305fsi.jpg http://pr.tums.ac.ir/useruploads/1575186961125qly.jpg /useruploads/1575186961125qly.jpg /useruploads/1575186988161ihi.jpg /useruploads/1575187010151lkm.jpg /useruploads/1575187032705aii.jpg /useruploads/1575187057208qjn.jpg /useruploads/1575187081929ouk.jpg /useruploads/1575187107054tmy.jpg /useruploads/1575187131595vbs.jpg /useruploads/1575187153603bdm.jpg
  • گروه خبری : دانشکده ها
  • کد خبر : 148186
کلمات کلیدی
عکاس

0 نظر برای این مطلب وجود دارد

نظر دهید