• تاریخ انتشار : 95/08/19 - 14:51
  • تعداد بازدید خبر : 2

بازدید شرکت کنندگان سمینار مدیریت خطر حوادث و بلایا از مرکز فرماندهی بحران بیمارستان امام خمینی (ره)

حسین اکبریان

136457.mp3 بازدید شرکت کنندگان سمینار مدیریت خطر حوادث و بلایا از مرکز فرماندهی بحران بیمارستان امام خمینی (ره)

/useruploads/1478690530139goe.jpg /useruploads/1478690548774opa.jpg /useruploads/1478690571162lfy.jpg /useruploads/1478690583833qbl.jpg /useruploads/1478690601027oof.jpg /useruploads/1478690614257lhf.jpg /useruploads/1478690627665byl.jpg /useruploads/1478690645065eyb.jpg /useruploads/1478690660851nxr.jpg /useruploads/1478690679862oyu.jpg /useruploads/1478690691787hmt.jpg
  • گروه خبری : دانشکده ها
  • کد خبر : 136457
کلمات کلیدی
عکاس
شیما  عطری - عکس

شیما عطری - عکس

0 نظر برای این مطلب وجود دارد

نظر دهید