• تاریخ انتشار : 98/09/03 - 13:00
  • تعداد بازدید خبر : 14

بازدید مدیریتی ایمنی بیمار از بخش IVF بیمارستان آرش

سارا احمدی زاده

148104.mp3 بازدید مدیریتی ایمنی بیمار از بخش IVF بیمارستان آرش

/useruploads/1574587830699bth.jpg /useruploads/1574587846792wdb.jpg /useruploads/1574587868626kvx.jpg /useruploads/1574587888259dkw.jpg /useruploads/1574587932628qtr.jpg /useruploads/1574587949498elf.jpg
  • گروه خبری : بیمارستانها
  • کد خبر : 148104
کلمات کلیدی
عکاس

0 نظر برای این مطلب وجود دارد

نظر دهید