• تاریخ انتشار : 1398/03/27 - 12:41
  • تعداد بازدید خبر : 31

بازدید معاون توسعه مدیریت و برنامه ریزی منابع دانشگاه از پروژه در حال ساخت مرکز آکادمیک بیمارستان فارابی

سید عباس قاضی میرسعید

145641.mp3 بازدید معاون توسعه مدیریت و برنامه ریزی منابع دانشگاه از پروژه در حال ساخت مرکز آکادمیک بیمارستان فارابی

/useruploads/1560759091871lls.jpg /useruploads/1560759107892una.jpg /useruploads/1560759125725yni.jpg /useruploads/1560759141850cen.jpg /useruploads/1560759156724arv.jpg /useruploads/1560759172568tbk.jpg /useruploads/1560759188048vxi.jpg /useruploads/1560759203394gip.jpg /useruploads/1560759216761nec.jpg /useruploads/1560759235275kca.jpg /useruploads/1560759262879kco.jpg /useruploads/1560759281772ajp.jpg /useruploads/1560759296552uee.jpg /useruploads/1560759310948hmg.jpg /useruploads/1560759336554rfc.jpg /useruploads/1560759355371jwi.jpg /useruploads/1560759370497nut.jpg /useruploads/1560759393062ihw.jpg /useruploads/1560759409543djp.jpg /useruploads/1560759426902iht.jpg /useruploads/1560759444098vry.jpg /useruploads/1560759462913rec.jpg /useruploads/1560759481987hlm.jpg /useruploads/1560759496765rnj.jpg /useruploads/1560759511220riy.jpg /useruploads/1560759529791orl.jpg /useruploads/1560759546731rgd.jpg /useruploads/1560759561979qio.jpg /useruploads/1560759577360wad.jpg /useruploads/1560759591352uct.jpg /useruploads/1560759607898dyc.jpg /useruploads/1560759625496jxr.jpg /useruploads/1560759640223gxb.jpg /useruploads/1560759659258qqw.jpg /useruploads/1560759675674ort.jpg
  • گروه خبری : بیمارستانها
  • کد خبر : 145641
کلمات کلیدی
معصومه  عزيزي - عكس
عکاس

معصومه عزيزي - عكس

0 نظر برای این مطلب وجود دارد

نظر دهید