• تاریخ انتشار : 98/01/10 - 13:11
  • تعداد بازدید خبر : 5

بازدید نوروزی دکتر خورشید وسکویی، عضو هیئت رئیسه دانشگاه از بیمارستان فارابی در دهمین روز سال جدید

باهو

144756.mp3 بازدید نوروزی دکتر خورشید وسکویی، عضو هیئت رئیسه دانشگاه از بیمارستان فارابی در دهمین روز سال جدید

/useruploads/1553935323019tra.jpg /useruploads/1553935339244ptv.jpg /useruploads/1553935368201ddk.jpg /useruploads/1553935389622qrt.jpg /useruploads/1553935407743yyi.jpg /useruploads/1553935437184nvj.jpg /useruploads/1553935453526sna.jpg /useruploads/1553935471087iho.jpg /useruploads/1553935488539udb.jpg /useruploads/1553935503447sii.jpg /useruploads/1553935518619xrw.jpg /useruploads/1553935535281qkn.jpg /useruploads/1553935555791cec.jpg /useruploads/1553935572189yjv.jpg /useruploads/1553935589138lvy.jpg /useruploads/1553935604233pmb.jpg /useruploads/1553935619778tyw.jpg
  • گروه خبری : معاونتها و مراکز ستادی
  • کد خبر : 144756
کلمات کلیدی
عکاس
نجمه  باهو - عکاس

نجمه باهو - عکاس

0 نظر برای این مطلب وجود دارد

نظر دهید