• تاریخ انتشار : 98/01/03 - 11:42
  • تعداد بازدید خبر : 2

بازدید نوروزی دکتر سهراب پور، معاون آموزشی دانشگاه و دکتر چراغ زاده، پزشک مقیم ستاد هدایت از بیمارستان مرکز طبی کودکان

جمشید ربیعی

144735.mp3 بازدید نوروزی دکتر سهراب پور، معاون آموزشی دانشگاه و دکتر چراغ زاده، پزشک مقیم ستاد هدایت از بیمارستان مرکز طبی کودکان

/useruploads/1553325190591ava.jpg /useruploads/1553325210658knq.jpg /useruploads/1553325228355svc.jpg /useruploads/1553325246128opl.jpg /useruploads/1553325261640qnl.jpg /useruploads/1553325279278fdx.jpg /useruploads/1553325297223qls.jpg /useruploads/1553325315513vqf.jpg /useruploads/1553325330702ejr.jpg /useruploads/1553325349014vcd.jpg /useruploads/1553325370566fjl.jpg /useruploads/1553325386230ygh.jpg /useruploads/1553325401828dyf.jpg /useruploads/1553325420781ovi.jpg /useruploads/1553325441525ajp.jpg /useruploads/1553325459905sep.jpg /useruploads/1553325478243qxe.jpg /useruploads/1553325495089deu.jpg /useruploads/1553325516701enf.jpg /useruploads/1553325534330xid.jpg
  • گروه خبری : روابط عمومی
  • کد خبر : 144735
کلمات کلیدی
عکاس

0 نظر برای این مطلب وجود دارد

نظر دهید