• تاریخ انتشار : 98/01/16 - 14:10
  • تعداد بازدید خبر : 21

بازدید نوروزی دکتر محقق، عضو هیئت رئیسه دانشگاه و دکتر پارسا، پزشک مقیم ستاد هدایت از بیمارستان های مرکز طبی کودکان و سینا

مهدی کیهان

144781.mp3 بازدید نوروزی دکتر محقق، عضو هیئت رئیسه دانشگاه و دکتر پارسا، پزشک مقیم ستاد هدایت از بیمارستان های مرکز طبی کودکان و سینا

/useruploads/1554457242561tjl.jpg /useruploads/1554457267711sdk.jpg /useruploads/1554457291774dks.jpg /useruploads/1554457315021xxd.jpg /useruploads/1554457340677wye.jpg /useruploads/1554457369874esx.jpg /useruploads/1554457402065hml.jpg /useruploads/1554457423503tuj.jpg /useruploads/1554457451482dju.jpg /useruploads/1554457490361bxo.jpg /useruploads/1554457518744ish.jpg /useruploads/1554457542530csu.jpg /useruploads/1554457572421qxd.jpg /useruploads/1554457599642dmb.jpg /useruploads/1554457628952jxk.jpg /useruploads/1554457659517kii.jpg /useruploads/1554457683112kwu.jpg
  • گروه خبری : حوزه ریاست
  • کد خبر : 144781
کلمات کلیدی
عکاس
مهدي  كيهان- عكاس

مهدي كيهان- عكاس

0 نظر برای این مطلب وجود دارد

نظر دهید