• تاریخ انتشار : 98/06/23 - 13:21
  • تعداد بازدید خبر : 18

بازدید هیئت ارزشیابی دوره تکمیلی تخصصی بیهوشی کودکان از مرکز طبی کودکان

لیلا یوسفی

146885.mp3 بازدید هیئت ارزشیابی دوره تکمیلی تخصصی بیهوشی کودکان از مرکز طبی کودکان

/useruploads/1568451136538wbd.jpg /useruploads/1568451201383soj.jpg /useruploads/1568451234956eam.jpg /useruploads/1568451281524gfl.jpg /useruploads/1568451306448fmn.jpg /useruploads/1568451366475qtc.jpg /useruploads/1568451435589knp.jpg /useruploads/1568451490005xrx.jpg /useruploads/1568451542285pco.jpg /useruploads/1568451591817pmp.jpg /useruploads/1568451620796ufa.jpg /useruploads/1568451665595smu.jpg /useruploads/1568451693099mit.jpg /useruploads/1568451724983pin.jpg /useruploads/1568451765905qnh.jpg /useruploads/1568451799926fot.jpg
  • گروه خبری : بیمارستانها
  • کد خبر : 146885
کلمات کلیدی
عکاس
لیلا  یوسفی - عکس

لیلا یوسفی - عکس

0 نظر برای این مطلب وجود دارد

نظر دهید