• تاریخ انتشار : 98/09/17 - 11:54
  • تعداد بازدید خبر : 6

بازدید 11 پزشک متخصص زنان و زایمان از سوریه با هماهنگی و همکاری معاونت بین الملل دانشگاه از مجتمع بیمارستانی یاس

زهرا احمدی

148289.mp3 بازدید 11 پزشک متخصص زنان و زایمان از سوریه با هماهنگی و همکاری معاونت بین الملل دانشگاه از مجتمع بیمارستانی یاس

/useruploads/1575793531843mto.jpg /useruploads/1575793559954raq.jpg /useruploads/1575793730644onf.jpg /useruploads/1575793776277wrt.jpg /useruploads/1575793817924cpa.jpg /useruploads/1575793878368uix.jpg /useruploads/1575793907968yco.jpg /useruploads/1575793967743tqg.jpg /useruploads/1575793998742ubm.jpg /useruploads/1575794032197hug.jpg http://pr.tums.ac.ir/useruploads/1575794059483cgi.jpg /useruploads/1575794059483cgi.jpg
  • گروه خبری : بیمارستانها
  • کد خبر : 148289
کلمات کلیدی
عکاس
زهرا  احمدی - عکس

زهرا احمدی - عکس

0 نظر برای این مطلب وجود دارد

نظر دهید