• تاریخ انتشار : 98/08/01 - 13:23
  • تعداد بازدید خبر : 9

برپایی غرفه پیشگیری از مسمومیت‌ها با شعار افزایش آگاهی، مانع مسمومیت دارویی

مرتضی ابراهیمی

147651.mp3 برپایی غرفه پیشگیری از مسمومیت‌ها با شعار افزایش آگاهی، مانع مسمومیت دارویی

/useruploads/1571824441240wjc.jpg /useruploads/1571824467275sjs.jpg /useruploads/1571824488949dwb.jpg /useruploads/1571824617582lnn.jpg /useruploads/1571824639107byg.jpg /useruploads/1571824658310ejy.jpg /useruploads/1571824679043snt.jpg /useruploads/1571824700237rcr.jpg /useruploads/1571824721068lbs.jpg /useruploads/1571824744583ddu.jpg /useruploads/1571824770793rxc.jpg /useruploads/1571824786566dkb.jpg /useruploads/1571824807132exi.jpg /useruploads/1571824842844mqq.jpg
  • گروه خبری : معاونتها و مراکز ستادی
  • کد خبر : 147651
کلمات کلیدی
عکاس
خديجه آب پر - عكاس

خديجه آب پر - عكاس

0 نظر برای این مطلب وجود دارد

نظر دهید