• تاریخ انتشار : 98/06/16 - 12:02
  • تعداد بازدید خبر : 7

برگزاری آزمون سنجش استاندارد مهارت‌های فارسی در کالج بین‌الملل دانشگاه

مهناز وحیدی

146847.mp3 برگزاری آزمون سنجش استاندارد مهارت‌های فارسی در کالج بین‌الملل دانشگاه

/useruploads/1567841574675jhy.jpg /useruploads/1567841593831rxy.jpg /useruploads/1567841611153ifs.jpg /useruploads/1567841626369kro.jpg /useruploads/1567841977116fqe.jpg /useruploads/1567841995724isi.jpg /useruploads/1567842016248bfl.jpg /useruploads/1567842035190cqn.jpg /useruploads/1567842061626hpu.jpg /useruploads/1567842105478owd.jpg /useruploads/1567842122784ley.jpg /useruploads/1567842143266uhb.jpg /useruploads/1567842179322dxi.jpg /useruploads/1567842207435scp.jpg /useruploads/1567842255799rdy.jpg /useruploads/1567842307480enb.jpg /useruploads/1567842424781kxi.jpg /useruploads/1567842443149bpx.jpg /useruploads/1567842469880fva.jpg /useruploads/1567842486585tiq.jpg /useruploads/1567842545561uae.jpg /useruploads/1567842626253bsc.jpg http://pr.tums.ac.ir/useruploads/1567842650234whq.jpg /useruploads/1567842650234whq.jpg /useruploads/1567842674009loo.jpg /useruploads/1567842689333odh.jpg /useruploads/1567842706910drv.jpg /useruploads/1567842731388gqw.jpg /useruploads/1567842757082hax.jpg /useruploads/1567842778633laj.jpg /useruploads/1567842802045nln.jpg /useruploads/1567842822737idk.jpg
  • گروه خبری : معاونتها و مراکز ستادی
  • کد خبر : 146847
کلمات کلیدی
عکاس
مهناز  وحيدي - عکس

مهناز وحيدي - عکس

0 نظر برای این مطلب وجود دارد

نظر دهید