• تاریخ انتشار : 98/09/18 - 12:27
  • تعداد بازدید خبر : 17

برگزاری انتخابات اعضای انجمن های ورزشی دانشگاه در رشته فریزبی

همکار

148324.mp3 برگزاری انتخابات اعضای انجمن های ورزشی دانشگاه در رشته فریزبی

/useruploads/1575881869100amj.jpg /useruploads/1575881890462lip.jpg /useruploads/1575881911198ghd.jpg /useruploads/1575881932722onh.jpg /useruploads/1575881961882sxa.jpg /useruploads/1575881984022csa.jpg /useruploads/1575882003101cli.jpg /useruploads/1575882026642oaa.jpg /useruploads/1575882050626jku.jpg /useruploads/1575882085292xgc.jpg /useruploads/1575882107803ipt.jpg
  • گروه خبری : معاونتها و مراکز ستادی
  • کد خبر : 148324
کلمات کلیدی
عکاس
فرزاد  سلطانپور- عکاس

فرزاد سلطانپور- عکاس

0 نظر برای این مطلب وجود دارد

نظر دهید