• تاریخ انتشار : 98/08/20 - 14:32
  • تعداد بازدید خبر : 16

برگزاری اولین جلسه کمیته دانشگاهی اخلاق بالینی در معاونت درمان

نجمه باهو

147882.mp3 برگزاری اولین جلسه کمیته دانشگاهی اخلاق بالینی در معاونت درمان

/useruploads/1573470185218djc.jpg /useruploads/1573470201001qrl.jpg /useruploads/1573470218736tvr.jpg /useruploads/1573470235307npt.jpg /useruploads/1573470276636exn.jpg /useruploads/1573470300104rew.jpg /useruploads/1573470320690oep.jpg /useruploads/1573470340471npj.jpg /useruploads/1573470366493rbt.jpg /useruploads/1573470393137jls.jpg /useruploads/1573470415161vjq.jpg /useruploads/1573470439533ckv.jpg /useruploads/1573470459050mrf.jpg /useruploads/1573470478660hhw.jpg
  • گروه خبری : معاونتها و مراکز ستادی
  • کد خبر : 147882
کلمات کلیدی
عکاس
نجمه  باهو - عکاس

نجمه باهو - عکاس

0 نظر برای این مطلب وجود دارد

نظر دهید