• تاریخ انتشار : 98/09/07 - 12:19
  • تعداد بازدید خبر : 12

برگزاری بازآموزی مدون استرابیسم و مراقبت های پرستاری در بیمارستان فارابی

حمیده امیدوار

148183.mp3 برگزاری بازآموزی مدون استرابیسم و مراقبت های پرستاری در بیمارستان فارابی

/useruploads/1574930989461qcb.jpg /useruploads/1574931013774vlc.jpg /useruploads/1574931041928mlx.jpg /useruploads/1574931104678yeo.jpg /useruploads/1574931130501sfe.jpg /useruploads/1574931156084jwm.jpg /useruploads/1574931178713moe.jpg /useruploads/1574931204262ulf.jpg /useruploads/1574931227191gyp.jpg /useruploads/1574931250091hec.jpg /useruploads/1574931271582eui.jpg /useruploads/1574931294823crf.jpg /useruploads/1574931322965egw.jpg /useruploads/1574931346435qaw.jpg /useruploads/1574931383178bto.jpg /useruploads/1574931423024uaa.jpg /useruploads/1574931448887rjx.jpg /useruploads/1574931469069lmc.jpg /useruploads/1574931492532pek.jpg /useruploads/1574931523360vcd.jpg /useruploads/1574931542702fvx.jpg /useruploads/1574931564073mkt.jpg /useruploads/1574931590592uml.jpg
  • گروه خبری : بیمارستانها
  • کد خبر : 148183
کلمات کلیدی
عکاس
معصومه  عزيزي - عكس

معصومه عزيزي - عكس

0 نظر برای این مطلب وجود دارد

نظر دهید