• تاریخ انتشار : 99/04/23 - 09:20
  • تعداد بازدید خبر : 78

برگزاری جلسه تیرماه 99 کمیته بهداشت محیط بیمارستان فارابی

159166.mp3 برگزاری جلسه تیرماه 99 کمیته بهداشت محیط بیمارستان فارابی

گزارش عملکرد سه ماهه اول سال 99 واحد بهداشت محیط بیمارستان فارابی ارائه شد.

 جلسه تیرماه 99 کمیته بهداشت محیط بیمارستان فارابی  جلسه تیرماه 99 کمیته بهداشت محیط بیمارستان فارابی سعید مرادی، مدیر بیمارستان فارابی    جلسه تیرماه 99 کمیته بهداشت محیط بیمارستان فارابی  جلسه تیرماه 99 کمیته بهداشت محیط بیمارستان فارابی
  • گروه خبری : بیمارستان فارابی
  • کد خبر : 159166
عکاس
حمیده امیدوار

حمیده امیدوار

0 نظر برای این مطلب وجود دارد

نظر دهید