• تاریخ انتشار : 98/09/19 - 10:16
  • تعداد بازدید خبر : 68

برگزاری جلسه داخلی مرکز رشد فناوری سلامت دانشکده پیراپزشکی

الهام حق شناس

148352.mp3 برگزاری جلسه داخلی مرکز رشد فناوری سلامت دانشکده پیراپزشکی

/useruploads/1575960400853oyw.jpg /useruploads/1575960414322fin.jpg /useruploads/1575960429981ebd.jpg /useruploads/1575960447676obj.jpg /useruploads/1575960463597ymj.jpg /useruploads/1575960478704jjw.jpg /useruploads/1575960494020sxg.jpg /useruploads/1575960512048mja.jpg /useruploads/1575960530252gry.jpg /useruploads/1575960543312odg.jpg /useruploads/1575960559762oko.jpg /useruploads/1575960574559sem.jpg /useruploads/1575961057492sgo.jpg /useruploads/1575961075293iaq.jpg /useruploads/1575961090941xty.jpg /useruploads/1575961107707ttj.jpg
  • گروه خبری : دانشکده ها
  • کد خبر : 148352
کلمات کلیدی
عکاس
الهام  حق شناس- عکس

الهام حق شناس- عکس

0 نظر برای این مطلب وجود دارد

نظر دهید