• تاریخ انتشار : 98/08/01 - 14:27
  • تعداد بازدید خبر : 3

برگزاری جلسه قطب منطقه 10 آمایش کشوری به میزبانی معاونت غذا و دارو دانشگاه

خدیجه آب پر

147657.mp3 برگزاری جلسه قطب منطقه 10 آمایش کشوری به میزبانی معاونت غذا و دارو دانشگاه

/useruploads/1571828312041ytm.jpg /useruploads/1571828342171ptu.jpg /useruploads/1571828369946aub.jpg /useruploads/1571828423767xcf.jpg /useruploads/1571828441602nil.jpg http://pr.tums.ac.ir/useruploads/1571828463169vuc.jpg /useruploads/1571828463169vuc.jpg /useruploads/1571828502040jkc.jpg /useruploads/1571828524438atc.jpg /useruploads/1571828545056lia.jpg /useruploads/1571828570388nda.jpg /useruploads/1571828595407lob.jpg /useruploads/1571828633888eqy.jpg /useruploads/1571828660662jfc.jpg http://pr.tums.ac.ir/useruploads/1571828696488kyp.jpg /useruploads/1571828696488kyp.jpg /useruploads/1571828727842jgo.jpg /useruploads/1571828748057fil.jpg http://pr.tums.ac.ir/useruploads/1571828786485ema.jpg /useruploads/1571828786485ema.jpg /useruploads/1571828828597bgg.jpg /useruploads/1571828852089utr.jpg /useruploads/1571828879486cmg.jpg
  • گروه خبری : معاونتها و مراکز ستادی
  • کد خبر : 147657
کلمات کلیدی
عکاس
خديجه آب پر - عكاس

خديجه آب پر - عكاس

0 نظر برای این مطلب وجود دارد

نظر دهید